BS DE Wonderwijzer ... een school met een verhaal ... by het wonderteam
Kleur... ruimte... openheid... aandacht... zorg... talenten... en zo veel meer!

Het doet ons plezier dat u interesse toont voor onze school en voor ons onderwijs.

Ons hele schoolteam zet zich dagelijks in om uw kind optimaal te begeleiden. Hoofdtroef hierbij is de gelijkheid en de gelijkwaardigheid van ieder kind.

Lees meer...

Beste mevrouw de directeur,
Beste Juffen en Meesters,
Beste personeel en andere begeleiders,

Van school veranderen in het midden van het schooljaar is geen evidente zaak, mijn dochters maar ook ik stapten dan ook begin januari 2015 met een bang hartje jullie school binnen.  Een eerste kennismaking met de klasjuffen en de directie gaf me onmiddellijk een enorm veilig geborgen gevoel en dat is toch uiteraard waar we als mama of papa naar streven voor onze kinderen. 

Gaan ze het wel goed doen? 
Gaan ze snel vriendjes maken?
Gaan ze wel meekunnen met de leerstof?
Hoe zal de begeleiding zijn?

En kijk, amper 4 maand later lijkt het of mijn dochters er al heel hun schooltijd doorbrachten.  Ze zijn oprecht gelukkig, gaan graag naar school en praten elke avond heel de tijd over alle leuke dingen die ze deden of leerden.  Ik heb mijn dochters na een heel moeilijke periode opnieuw zien openbloeien en zelfs nu nog bij het schrijven van deze getuigenis moet ik de tranen van ontroering bedwingen.

Een megagrote pluim aan de directie en het secretariaat die me alle nodige info verschafte en die steeds klaar staat om alle vragen te beantwoorden.

Een fantastische dikke duim aan de juffen (en tijdelijke meester).  Jullie zijn geweldig.  Het wekelijkse mailverkeer en de blogs zorgen dat ik pertinent weet waar mijn kinderen mee bezig zijn.  Dit is een ongelooflijke troef en een prachtig voorbeeld van hoe men in dit IT-tijdperk onze kinderen op een veilige manier in het IT-gebeuren integreert en daarenboven de ouders betrekt bij het hele schoolgebeuren.

Een bloem aan het keukenpersoneel en de mensen van de busbegeleiding en opvang.  Steeds met een glimlach staan jullie dagelijks klaar om onze kapoenen te voeden en veilig thuis te brengen.

Dat een school de laatste tien jaar meer een meer een opvoedende functie gekregen heeft naast het overbrengen van leerstof en volgen van een leerplan is zeer zeker waar en dus ‘chapeau’ dat de Wonderwijzer dit op een miraculeuze manier doet.

De Wonderwijzer is in mijn ogen HET voorbeeld van hoe je alle culturen kan laten versmelten, hoe je elk kind volledig in zijn eigen kunnen en zijn laat ontplooien, hoe je daarnaast ook gezamenlijke doelen nastreeft en op de koop toe een band smeedt met het gezin en de situatie van elk kind afzonderlijk en er rekening mee houdt.  Een voorbeeld van hoe je waarden en normen (die in deze individualistische maatschappij meer en meer naar de achtergrond verdwijnen) bewaart en overbrengt op deze kleine snuiters.  Een voorbeeld van hoe een school zou moeten zijn.

Kortom, de overstap naar jullie prachtige school is het beste wat mijn kinderen overkwam.

BEDANKT!!

GO! logo Milieuzorg op School Logo 'Ambrasoft.be' Logo 'Kweetet.be'

Noteer alvast...